• متن سخنرانی ریاست سازمان بازرسی کل کشور در اجلاس مسکو

  none/متن سخنرانی ریاست سازمان بازرسی کل کشور در اجلاس مسکو

  متن سخنرانی ریاست سازمان بازرسی کل کشور در اجلاس مسکو
 • امضای یادداشت تفاهم همكاری دوجانبه سازمان بازرسی کل کشور با آمبودزمان فدراسیون روسیه

  با حضور قاضی سراج صورت پذیرفت:/امضای یادداشت تفاهم همكاری دوجانبه سازمان بازرسی کل کشور با آمبودزمان فدراسیون روسیه

  امضای یادداشت تفاهم همكاری دوجانبه سازمان بازرسی کل کشور با آمبودزمان فدراسیون روسیه
 • تأکید رییس سازمان بازرسی کل کشور بر توسعه همکاری‌ها میان آمبودزمان‌های کشورهای اوراسیایی و لزوم توجه به نقش آمبودزمان خوب در روابط جدید

  none/تأکید رییس سازمان بازرسی کل کشور بر توسعه همکاری‌ها میان آمبودزمان‌های کشورهای اوراسیایی و لزوم توجه به نقش آمبودزمان خوب در روابط جدید

  تأکید رییس سازمان بازرسی کل کشور بر توسعه همکاری‌ها میان آمبودزمان‌های کشورهای اوراسیایی و لزوم توجه به نقش آمبودزمان خوب در روابط جدید
 • امضای یادداشت تفاهم تأسيس پيمان آمبودزمان‌هاي اوراسیا با حضور قاضی سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور

  none/امضای یادداشت تفاهم تأسيس پيمان آمبودزمان‌هاي اوراسیا با حضور قاضی سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور

  امضای یادداشت تفاهم تأسيس پيمان آمبودزمان‌هاي اوراسیا با حضور قاضی سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور
 • ملاقات رییس سازمان بازرسی کل کشور با رییس کمیته بین‌الملل دومای روسیه

  none/ملاقات رییس سازمان بازرسی کل کشور با رییس کمیته بین‌الملل دومای روسیه

  ملاقات رییس سازمان بازرسی کل کشور با رییس کمیته بین‌الملل دومای روسیه
اخبار برگزیدهاخبار استانها
استقرار هیأت بازرسیانتصاباتادارات کل بازرسی استان
شعار سال 96
گزارش تصویری
خدمات الکترونیک
سخن روز
مقام معظم رهبری: توقع من اجرای تصمیمات قاطع، عملی و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد است