سرخط خبرها
لیست اخبار صفحه :1
بازدید سرزده بازرس‌کل استان ایلام از هیات‌های مستقر در دستگاه‌ها و ادارات دولتی استان

بازدید سرزده بازرس‌کل استان ایلام از هیات‌های مستقر در دستگاه‌ها و ادارات دولتی استان

به منظور بررسی و تبادل‌نظر و همچنین آگاهی از میزان پیشرفت و برنامه‌های بازرسی توسط هیات‌های بازرسی مستقر در دستگاه‌های اجرایی استان بازرسی کل استان ایلام به صورت سرزده از این هیات‌ها بازدید کرد.